Gode råd

Der er seks områder du især skal tage stilling til efter et dødsfald

  1. Hvem skal være bobestyrer? Det er vigtigt at få bragt alt i orden med skifteretten, både i forhold til evt. testamente men også i forhold til evt. gæld som afdøde havde.
  2. Valg af kirke eller kapel – var afdøde medlem af folkekirken, er det gratis med bisættelse i en kirke. Et kapel skal lejes.
  3. Tøj til afdøde – havde afdøde ønsker om hvilket tøj de skulle begraves eller kremeres i?
  4. Blomster – blomster køres ikke som standard  med fra højtydeligheden. Du kan enten vælge at betale for at få blomsterne kørt, eller selv transportere dem til gravstedet.
  5. Hvem skal være kistebærer?
  6. Afdødes bolig – hvis afdøde boede i lejelejlighed skal denne ikke siges op før pårørende har været i skifteretten.