Priser

Mine ydelser koster 10000,-. Til denne pris får du:

  • Alt papirarbejde, herunder kontakt til de offentlige myndigheder
  • Ilæggelse af afdøde
  • Kørsel fra bopæl, hospitaler og kirker.

Prisen på kistepynt varierer efter type og størrelse.

Prisen på kremering af afdøde og/eller pris på gravsted varierer fra kirkegård til kirkegård, og kommune til kommune.

Har du spørgsmål til priser kan du enten kontakte mig, eller det krematorie eller den kirkegård hvor afdøde skal kremeres / begraves.
Havde afdøde dårlig økonomi kan prisen også i nogle tilfælde aftales anderledes, dog kun efter aftale med mig.