Valg af gravsted

Det rigtige gravsted

Du kan her få information om de forskellige slags gravsteder, så du kan vælge den rigtige slags gravsted – både i forhold til den afdødes ønsker, og de pårørendes ønsker.

Inden du vælger

Ved valget skal man først tænke på om afdøde havde egne, forudbestemte ønsker om gravstedstype. Ellers skal valget træffes ud fra egne og familiens ønsker og behov.

Kistebegravelser

Fredningstiden er 20 år for en kiste, og gravstedet skal derfor købes for mindst 20 år. Størrelsen af gravstedet skal være mindst tre kvadratmeter med plads til en kiste.

Kistegravsted

Er et traditionelt gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten, alt inden for vide rammer. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegåden kan gøre det mod betaling. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kistefællesgravsteder

Ligger i områder, der imødekommer ønsket om et gravsted i et fælles anlæg. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med jordoverfladen/græsset. Der må gerne ligge blomster på gravstedet, men der må kun plantes, hvis der er anlagt et bed ved gravstenen.

Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg. I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Urnebegravelser

Fredningstiden er 10 år for en urne, og gravstedet skal derfor købes for mindst 10 år.

Urnegravsted

Er et traditionelt gravsted med egen individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten, alt inden for vide rammer. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. I nogle urnehaver (afdelinger) er der bestemte krav om anlæg og vedligeholdelse af gravstedet. Gravstedet er normalt på en kvadratmeter med plads til fire urner. I urnegravsteder kan der ikke nedsættes kister. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kendt fællesgravsted

Til forskel fra ukendt fællesgrav kender man stedet for urnens nedsættelse. Der er græs på hele arealet, og de enkelte gravsteder er ikke afgrænset. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset. Der må kun ligge blomster på gravstedet, og kirkegården kan mod betaling nedgrave en granitvase til buketter og gran. Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.

Gravstedet er på en kvadratmeter med plads til to urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister.

Ukendt fællesgrav

Er anlagt som et smukt, fælles anlæg på kirkegården. Inden man vælger denne form, skal man gøre sig klart, at ukendt fællesgrav er en helt anonym fællesgrav. Askens placering markeres ikke og kan ikke oply-ses, og ægtefæller begraves for eksempel ikke ved siden af hinanden. Asken kan ikke senere flyttes.

Kolumbarium (urnehal)

I Kolumbariet kan der hensættes keramik- eller porcelænsurner i åbne urnepladser. Der skal være malet inskription på urnerne. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbeltpladser. Der kan anbringes blomster eller anden udsmykning på pladsen.

Urnemur

Her anbringes urnen i muren med en marmorplade foran. Urnepladsen kan forlænges efter fredningstidens ophør.